Przejdź do głównej zawartości

Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa DOM

Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa DOM 

Siedziba:

Adres: ul. Bartycka 24/26, 

Kod pocztowy: 00-716

Dzielnica: Mokotów

Miasto: Warszawa 

Województwo: mazowieckie

Kraj: Polska

Dane rejestrowe:

Nazwa: Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa DOM

Numer NIP: 5210083609

Numer REGON: 011568960

Numer KRS0000047803

Numer DUNS: 522682830

Data rozpoczęcia działalności: 1992

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 18.10.2001

Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe

Organizacja pożytku publicznego: Nie

Rodzaj Rejestru: Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ

Podmiot Rejestrujący: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Dane kontaktowe:

Adres www: www.bartycka24.pl
Adres email: informacja@bartycka24.pl,  sekretariat@bartycka24.pl
tel. Centrala: 22 559 10 00
tel. Informacja handlowa:  22 840 44 44
tel. Sekretariat: 22 559 11 77

Cel działania: 

Celem działania Stowarzyszenia Producentów i Handlowców Budownictwa DOM zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym jest:
OCHRONA PRAW ZRZESZONYCH W NIM CZŁONKÓW, REPREZENTOWANIE ICH INTERESÓW WOBEC ORGANÓW WŁADZY ADMINISTRACYJNEJ I WSPÓŁDZIAŁANIE W ZWALCZANIU FORM MONOPOLISTYCZNYCH, NAWIĄZANIE DO DOBRYCH TRADYCJI RZEMIEŚLNICZYCH I HANDLOWYCH, DBANIE O NALEŻYTY POZIOM PROWADZONYCH PLACÓWEK, PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI, KOOPERACJI, HANDLU I USŁUG W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ, OŚWIATOWEJ, INFORMACJI SZKOLENIOWEJ I KONSULTACYJNEJ, DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE DOBROCZYNNOŚCI I POMOCY SPOŁECZNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ INICJOWANIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Z ZAGRANICĄ 

Sposób reprezentacji: 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa Dom jest reprentowane : 
W SPRAWACH OŚWIADCZEŃ WOLI I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW FINANSOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU PIĘCIOOSOBOWEGO - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU SZEŚCIOOSOBOWEGO - CZTERECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 4. W PRZYPADKU ZARZĄDU SIEDMIOOSOBOWEGO - PIĘCIU CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 

Aktualne dane o podmiocie zawsze możesz sprawdzić w oficjalnym Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dostępnym na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/ lub na stronach licznych wywiadowni gospodarczych.

Niniejszy post powstał na potrzeby identyfikacji podmiotów gospodarczych administrujących Centrum Wyposażenia Wnętrz, w którym możesz wynająć powierzchnię handlową lub usługową. Dostępne powierzchnie handlowe dostępne są na stronie: www.pawilonnabartyckiej.pl